Đổi thẻ cào

WEB MIN RÚT TIỀN 1.000đ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG XỬ LÝ 2s - 1 PHÚT.

ĐIỀN SAI MỆNH GIÁ SẼ BỊ TRỪ 50% MỆNH GIÁ NHỎ HƠN.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CÀI ĐẶT BẢO MẬT CẤP 2 ĐỂ TRÁNH BỊ CHECKPASS.

    Support Facebook

    Support Messenger

    Support Zalo

    Support Telegram

Nhóm Mess | Nhóm Zalo | Nhóm Telegram

Random Liên Quân & Free Fire tại:Randomvip1s.Net
Tuyển 5 slot pr web lên story > 800 view nhận chiết khấu Tổng Đại Lý. Chi tiết Liên hệ tại phần Live Chat.
Chat với Admin
Chat Ngay
Mặc định:  

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đại Lý/Api 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 16 % 16 %
Thành viên 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 13,5 % 15 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 2.000.000đ Thẻ 5.000.000đ
Đại Lý/Api 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Thành viên 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 19,5 % 19,5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đại Lý/Api 19,3 % 19,3 % 19,3 % 19,3 % 19,3 % 19,3 % 19,3 % 19,3 % 27 %
Thành viên 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 27,1 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đại Lý/Api 22,8 % 22,8 % 22,8 % 22,8 % 22,8 % 22,8 % 22,8 % 22,8 %
Thành viên 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đại Lý/Api 16,8 % 16,8 % 16,8 % 16,8 % 16,8 % 16,8 % 16,8 % 16,8 % 16,8 %
Thành viên 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đại Lý/Api 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Thành viên 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ Thẻ 2.000.000đ Thẻ 5.000.000đ
Đại Lý/Api 25,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 % 18,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 %
Thành viên 25,2 % 25,2 % 25,2 % 25,2 % 25,2 % 18,2 % 25,2 % 25,2 % 25,2 % 25,2 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master, Paypal, Coins, PM, Webmoney. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điện chỉ email của bạn.

Hãy đăng ký và xác thực tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi của TheDienTu. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ 24/7. Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ vui lòng chát trực tiếp trên web hoặc gửi email liên hệ.